KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA OBOZU SPORTOWEGO MRĄGOWO 5-12.07. 2022r.