REGULAMIN OPŁAT – PIŁKA NOŻNA

Zasady wnoszenia opłat członkowskich APSUKCES – SEKCJA  ( PIKA NOŻNA)

 1. Składki zawodnicze należy wpłacać  do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na konto Akademii. Składki zawodnicze są pobierane z góry za każdy miesiąc (np. za wrzesień wpłacamy do 10 września).
 2. Kwota składki zawodniczej wynosi: 159 zł – jeden zawodnik.
 3. Jednorazowe wpisowe wynosi 80 zł płatne łącznie z pierwszą składką zawodniczą.
 4. Składka zawodnicza jest opłatą za członkostwo w AKADEMII PIŁKARSKIEJ SUKCES ,  dlatego też ilość zajęć nie ma wpływu na wysokość składki.
 5. Składka zawodnicza obowiązuje w czasie od sierpnia do czerwca. Miesiąc lipiec jest zwolniony z opłat składkowych .
 6. Opłata za miesiąc sierpień wynosi 80 zł .
 7. Każdemu nowemu zawodnikowi Akademii Piłkarskiej Sukces przysługują dwie jednostki treningowe zajęć otwartych  , które są bezpłatne .
 8. Zadatek wpłacony na obóz  nie podlega zwrotowi, stanowi on część całkowitej zapłaty, gwarantuje rezerwację miejsca na obozie.
 9. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Akademię Piłkarską Sukces  jest dobrowolne, dlatego trener będzie bezwzględnie egzekwował opłatę składki zawodniczej.
 10. W przypadku przerwania ciągłości wpłacania składek członkowskich (np. czasowa rezygnacja) zawodnik po powrocie do treningów zobowiązany jest wpłacić raz jeszcze wpisowe wraz z bieżącą składką członkowską .
 11. W przypadku choroby , ewentualnie dłuższej nieobecności jak trzy jednostki treningowe zawodnik jest zobowiązany poinformować trenera danej grupy o przyczynach absencji .
 12. W przypadku uczestnictwa na zajęciach treningowych trójki dzieci opłata za trzecie dziecko wynosi 80  zł .

  AKADEMIA PIŁKARSKA SUKCES NUMER KONTA :

30 1050 1823 1000 0092 3021 5254

ING Bank Śląski S.A.

Prosimy o wpisywanie w tytule przelewu następujących danych.:
Imię , Nazwisko, Nr grupy  w której dziecko trenuje, miesiąc za który uiszczana jest opłata lub inne informacje ułatwiające identyfikację płatności.
REGULAMIN OPŁAT OBOWIĄZUJE Z DNIEM   01.08.2017 r.
z wyrazami szacunku APSUKCES